foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


2013 udc

Veiklos pradžia - 2013-09-02

Veiklos:

1. Ikimokyklinis ugdymas;

2. Priešmokyklinis ugdymas;

3. Biblioteka-skaitykla;

4. Sveikatingumo centras-sporto klubas;

5. Logopedo-spec. pedagogo pagalba;

6. Dailės studija;

7. Laukuvos seniūnijos Moterų klubas.

 

   Jau įvyko ikimokyklinio ugdymo grupių atidarymo šventė (žiūrėti čia). Šiuo metu toliau  vykdoma baldų komplektacija, įrangos montavimas.

  Centre veikia 2 ikimokyklinio ugdymo grupės, priešmokyklinio ugdymo grupė. Treniruoklių salėje vyksta užsiėmimai vaikinams ir merginoms. Naujose patalpose mokiniams pagalbą teikia logopedė- spec. pedagogė, veiklos vyksta dailės studijoje.  Bibliotekoje-skaitykloje dar tebevyksta baldų ir įrangos montavimas, bet greitai priims lankytojus į erdvias, naujai įrengtas patalpas. Trečiame aukšte kuriasi Moterų klubas, jaunieji šauliai.

______________________________________________

 

2013-11-20-2

 

Daugiafunkcio centro pristatymas vietos bendruomenei